پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر) - از ساعت 12:27 الی 12:36

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

جمعه, 24 مرداد 99

امروز

مستند زائر رضا(ع) - قسمت دوم

ساعت 00:00 23 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی حق تصرف در اموال را ندارند

ساعت 00:23 8 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 00:31 25 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 00:56 7 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 01:03 17 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 01:20 10 دقیقه

آیین صفه

ساعت 01:30 4 دقیقه

زیارت حضرت زهرا(س) - مهدی رسولی

ساعت 01:35 20 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام حائری

ساعت 01:55 21 دقیقه

مناجات خوانی - مهدی رسولی

ساعت 02:22 48 دقیقه

مستند آستان عشق ( سحر خلوت )

ساعت 03:16 25 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 03:41 3 دقیقه

حدیث زندگی - امید به رحمت الهی لازم است

ساعت 03:44 7 دقیقه

کلیپ آیات ظهور(سوره هود)

ساعت 03:51 5 دقیقه

نماهنگ آثار خوش اخلاقی

ساعت 03:56 3 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 03:59 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:05 11 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد

ساعت 04:16 19 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 04:35 75 دقیقه

زیارت امین الله - محمد صالحی پور

ساعت 05:53 12 دقیقه

دعای ندبه - حجةالاسلام حمیدی

ساعت 06:05 35 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:10 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:15 10 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 07:25 30 دقیقه

یا عشق ادرکنی

ساعت 07:55 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام طباطبایی

ساعت 08:00 33 دقیقه

مشق نام او(به طاها به یاسین)

ساعت 08:33 6 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 08:39 40 دقیقه

حقیقت انتظار

ساعت 09:19 4 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 09:23 33 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 09:56 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 10:00 25 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 10:25 5 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 10:30 24 دقیقه

به طاها به یاسین

ساعت 10:54 6 دقیقه

مستند مهمانسرای حضرت رضا(ع)

ساعت 11:00 25 دقیقه

چهارده معصوم علیهم السلام

ساعت 11:25 10 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 11:35 30 دقیقه

نماهنگ یا اباصالح مددی

ساعت 12:05 3 دقیقه

زیارت امین الله - مهدی میرداماد

ساعت 12:08 19 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:27 9 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:36 29 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 13:20 30 دقیقه

یا عشق ادرکنی

ساعت 13:50 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام طباطبایی

ساعت 13:55 33 دقیقه

مشق نام او(به طاها به یاسین)

ساعت 14:28 6 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 14:34 40 دقیقه

حقیقت انتظار

ساعت 15:14 4 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 15:18 33 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 15:51 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 15:55 25 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 16:20 5 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 16:25 24 دقیقه

به طاها به یاسین

ساعت 16:49 6 دقیقه

مستند مهمانسرای حضرت رضا(ع)

ساعت 16:55 25 دقیقه

چهارده معصوم علیهم السلام

ساعت 17:20 10 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 17:30 30 دقیقه

نماهنگ یا اباصالح مددی

ساعت 18:00 3 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 18:03 10 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 18:13 5 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 18:18 2 دقیقه

مداحی - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 18:20 15 دقیقه

همخوانی - گروه ولیعصر(عج)

ساعت 18:35 10 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام پارسا

ساعت 18:45 15 دقیقه

نقاره نوازی

ساعت 19:05 20 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام عرفانیان

ساعت 19:26 8 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:35 7 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:42 33 دقیقه

زیارت امین الله - علیرضا نژادحسین

ساعت 20:16 18 دقیقه

شعرخوانی - حسین مؤدب

ساعت 20:35 10 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام فرازی نیا

ساعت 20:46 24 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 21:10 2 دقیقه

زیارت امین الله - مهدی میرداماد

ساعت 21:12 19 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 21:31 3 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 21:34 45 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 22:19 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 22:29 25 دقیقه

طرح معین الضعفا

ساعت 22:54 5 دقیقه

مناجات خوانی - حجةالاسلام موسوی

ساعت 23:00 45 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 23:46 13 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha