پخش زنده قرائت قرآن و اذان صبح - از ساعت 03:15 الی 03:45

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

پنجشنبه, 08 خرداد 99

امروز

مستند السلطان

ساعت 00:00 45 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 00:45 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 00:48 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 01:13 3 دقیقه

دعای کمیل - حجةالاسلام صالحی خوانساری

ساعت 01:16 40 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 01:56 5 دقیقه

مستند باغ ملکوت ( معماری حرم )

ساعت 02:01 35 دقیقه

عالم آل محمد (ص)

ساعت 02:36 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 02:40 23 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 03:03 10 دقیقه

قرائت قرآن و اذان صبح

ساعت 03:15 30 دقیقه

زیارت امین الله - امیر عارف

ساعت 03:45 30 دقیقه

چهارده معصوم علیهم السلام

ساعت 04:15 10 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 04:25 5 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 04:30 150 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 07:20 55 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 08:15 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 08:18 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 08:43 3 دقیقه

دعای کمیل - مهدی منصوری

ساعت 08:46 55 دقیقه

زیارت

ساعت 09:41 7 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 09:48 35 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 10:23 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 10:26 25 دقیقه

آیات ظهور(سوره مائده)

ساعت 10:51 6 دقیقه

کبوتران حرم

ساعت 10:57 7 دقیقه

قرائت قرآن و اذان ظهر

ساعت 12:20 20 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 13:05 55 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 14:00 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 14:03 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 14:28 3 دقیقه

دعای کمیل - مهدی منصوری

ساعت 14:31 55 دقیقه

زیارت

ساعت 15:26 7 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 15:33 35 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 16:08 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 16:11 25 دقیقه

آیات ظهور(سوره مائده)

ساعت 16:36 6 دقیقه

صحیفه سجادیه (دعای هفتم )

ساعت 16:42 12 دقیقه

کبوتران حرم

ساعت 16:54 3 دقیقه

مستند آستان عشق (سپیده وصل )

ساعت 16:57 25 دقیقه

مراسم جاروکشی

ساعت 17:22 4 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 17:26 5 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

ساعت 17:31 4 دقیقه

مستند آستان عشق ( سحر خلوت )

ساعت 18:35 25 دقیقه

کلیپ گنجینه احکام - اهمیت نماز جماعت

ساعت 19:00 7 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی

ساعت 19:07 26 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 19:33 10 دقیقه

قرائت قرآن و اذان مغرب

ساعت 19:45 25 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha