پخش زنده بیان احکام - حجة الاسلام سعیدی نجات - از ساعت 16:20 الی 16:40

یکشنبه, 04 آبان 99

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

امروز

مستند سیاق

ساعت 00:00 55 دقیقه

از خدای متعال بخواهیم

ساعت 00:55 2 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 00:57 25 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 01:22 23 دقیقه

مستند آستان عشق (سپیده وصل )

ساعت 01:45 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:10 3 دقیقه

مناجات خوانی - حجت بحرالعلوم

ساعت 02:13 42 دقیقه

حدیث زندگی - پایه‌های اصلی شُکر

ساعت 02:55 8 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 03:03 45 دقیقه

قرائت قرآن(پیشخوانی اذان صبح) | احمدی

ساعت 04:14 9 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد

ساعت 04:23 22 دقیقه

زیارت امین الله | سید حسین میرنژاد | 4 آبان 99

ساعت 04:45 20 دقیقه

سخنرانی | حجت الاسلام راشد یزدی | 4 آبان ماه

ساعت 05:05 36 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:30 85 دقیقه

قرائت قرآن | قاری نوجوان احمدزاده

ساعت 06:55 7 دقیقه

سخنرانی | آیت الله صدیقی | 4 آبان ماه 99

ساعت 07:02 29 دقیقه

مداحی و عزاداری | امیر عارف | 4 آبان ماه 99

ساعت 07:31 30 دقیقه

مستند نیلی ترین رخسار

ساعت 07:50 45 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 08:35 5 دقیقه

سخنرانی - آیت الله صدیقی

ساعت 08:40 39 دقیقه

مرثیه سرائی - سید امیر احمد نیا

ساعت 09:19 21 دقیقه

حدیث زندگی - پیامبر اکرم(ص) از شش خصلت به خدا پناه میبرد

ساعت 09:40 7 دقیقه

انتظارات امام رضا(ع) از شیعیان

ساعت 09:47 2 دقیقه

قرائت قرآن | مسعود پنجه | 4 آبان ماه 99

ساعت 09:55 13 دقیقه

مداحی و عزاداری | محمد گلابگیر | 4 آبان ماه 99

ساعت 10:08 198 دقیقه

سخنرانی | آیت الله علم الهدی | 4 آبان ماه 99

ساعت 10:26 48 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:00 15 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:15 30 دقیقه

زیارت امین الله | علی خوش چهره | 4 آبان 99

ساعت 11:55 16 دقیقه

مستند نیلی ترین رخسار

ساعت 12:11 44 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 12:55 5 دقیقه

سخنرانی - آیت الله صدیقی

ساعت 13:00 39 دقیقه

مرثیه سرائی - سید امیر احمد نیا

ساعت 13:39 21 دقیقه

حدیث زندگی - پیامبر اکرم(ص) از شش خصلت به خدا پناه میبرد

ساعت 14:00 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام طباطبائی

ساعت 14:07 23 دقیقه

انتظارات امام رضا(ع) از شیعیان

ساعت 14:30 2 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 14:32 35 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 15:07 2 دقیقه

زیارت امین الله - جواد غفاریان

ساعت 15:09 27 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 15:36 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام مهدوی نیا

ساعت 15:43 21 دقیقه

مداحی - سید مصطفی حسینی

ساعت 16:04 15 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام سعیدی نجات

ساعت 16:20 20 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام مهریزیان

ساعت 16:40 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 16:45 16 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 17:01 34 دقیقه

مراسم شام شهادت امام حسن عسکری (ع)

ساعت 17:35 95 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 19:10 35 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام واعظ موسوی

ساعت 19:45 45 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 20:30 30 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - حسین پیرزاد

ساعت 21:00 60 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 22:00 35 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام طباطبائی

ساعت 22:35 24 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 22:59 2 دقیقه

مداحی - سید مصطفی حسینی

ساعت 23:01 15 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 23:16 7 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 23:23 35 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 23:58 2 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه

لینک های پیشنهادی