زیارت نیابتی

زائر گرامی سلام
باطلاع می رسانیم بازای هر درخواست زیارت نیابتی ثبت شده در این صفحه یکی از خادمان حرم مطهر رضوی به نیابت از شما زیارت می نماید و نتیجه بوسیله پیامک اطلاع رسانی میگردد. در صورت تمایل وارد لینک ارسالی از طریق پیامک شده و از تصاویر زیارت نیابتی انجام شده و حرم مطهر ضوی بهره مند شوید.

درخواست زیارت نیابتی

https://github.com/igoshev/laravel-captcha