پخش زنده معارف قرآنی - حجة الاسلام عرفانیان - از ساعت 19:41 الی 19:44

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

دوشنبه, 13 مرداد 99

امروز

مستند السلطان

ساعت 00:00 45 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 00:45 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 00:55 25 دقیقه

معرفی نورالهدی

ساعت 01:20 15 دقیقه

مناجات خوانی - ابوطالب خالق پور

ساعت 01:35 40 دقیقه

نوای یاس

ساعت 02:15 5 دقیقه

مستند باغ ملکوت ( معماری حرم )

ساعت 02:20 35 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:55 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 02:58 25 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 03:23 5 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 03:28 20 دقیقه

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:50 13 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 04:03 22 دقیقه

منتخب تصاویر زنده صحن ها

ساعت 04:25 80 دقیقه

قرائت زیارت امین الله

ساعت 05:45 15 دقیقه

منتخب تصاویر زنده صحن ها

ساعت 06:00 65 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 07:20 45 دقیقه

کلیپ آیات ظهور(سوره هود)

ساعت 08:05 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 08:10 25 دقیقه

عهدقدیم و عهد جدید

ساعت 08:35 2 دقیقه

حدیث کساء - مهدی سماواتی

ساعت 08:37 45 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 09:22 5 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 09:27 23 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 09:50 4 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد(1)

ساعت 09:54 20 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 10:14 7 دقیقه

مداحی - رضا عرفانیان

ساعت 10:21 17 دقیقه

پخش زنده مراسم

ساعت 11:35 5 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام امین نیا

ساعت 11:40 20 دقیقه

دعای فرج - محسن فنائی

ساعت 12:02 3 دقیقه

مداحی - سید مصطفی حسینی

ساعت 12:06 14 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام مهریزیان

ساعت 12:22 6 دقیقه

قرائت قرآن - روح الله لسان طوسی

ساعت 12:29 8 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:37 33 دقیقه

قرائت زیارت - مصطفی بهنام

ساعت 13:13 12 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 13:25 45 دقیقه

کلیپ آیات ظهور(سوره هود)

ساعت 14:10 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 14:15 25 دقیقه

عهدقدیم و عهد جدید

ساعت 14:40 2 دقیقه

حدیث کساء - مهدی سماواتی

ساعت 14:42 45 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 15:27 5 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 15:32 23 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 15:55 4 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد(1)

ساعت 15:59 20 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 16:19 7 دقیقه

مداحی - رضا عرفانیان

ساعت 16:26 17 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 16:43 45 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 17:28 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 17:38 32 دقیقه

پخش زنده مراسم

ساعت 18:10 5 دقیقه

قرائت قرآن - احسان سوختانلو

ساعت 18:15 10 دقیقه

همخوانی - گروه بینات

ساعت 18:26 7 دقیقه

سخنرانی | حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 18:35 20 دقیقه

مولودی خوانی - علی جمعه پور

ساعت 18:58 14 دقیقه

نقاره نوازی (منتهی به غروب آفتاب)

ساعت 19:14 20 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام عرفانیان

ساعت 19:41 3 دقیقه

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:45 9 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:54 31 دقیقه

قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)

ساعت 20:47 3 دقیقه

نمایش آئینی حضرت ابراهیم

ساعت 20:51 15 دقیقه

حاضران به غائبان برسانند

ساعت 21:06 4 دقیقه

شعرخوانی - محمدجواد خراشادی زاده

ساعت 21:15 10 دقیقه

گفتگوی معارفی - حجت الاسلام راشد یزدی

ساعت 21:30 25 دقیقه

مدیحه سرائی - ابوطالب خاق پور

ساعت 22:00 15 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 22:15 5 دقیقه

مستند گنج نهان

ساعت 22:20 30 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 22:50 10 دقیقه

مناجات خوانی - حجة الاسلام اسلامی فر

ساعت 23:00 45 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 23:45 15 دقیقه

مستند گنج نهان

ساعت 00:00 30 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha