پخش زنده قرائت قرآن و اذان مغرب - از ساعت 19:00 الی 19:25

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

دوشنبه, 18 فروردین 99

امروز

مستند موزه ها

ساعت 00:00 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 00:25 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام ماندگاری

ساعت 00:28 24 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 00:52 3 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت اول

ساعت 00:55 37 دقیقه

آیات ظهور(سوره نمل)

ساعت 01:32 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام مومنی

ساعت 01:37 25 دقیقه

گنجینه احکام - رشوه

ساعت 02:02 8 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 02:10 17 دقیقه

مستند آستان عشق (سپیده وصل )

ساعت 02:27 25 دقیقه

آیین غباروبی

ساعت 02:52 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام میرباقری

ساعت 02:55 22 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 03:17 4 دقیقه

حدیث کساء - عباس حیدرزاده

ساعت 03:21 49 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 04:10 10 دقیقه

قرائت قرآن و اذان صبح

ساعت 04:25 25 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 07:20 22 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 07:42 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام ماندگاری

ساعت 07:45 32 دقیقه

حضور مرقد امام رضا (ع) برکات زیادی دارد

ساعت 08:17 3 دقیقه

حدیث کساء - مهدی سماواتی

ساعت 08:20 45 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 09:05 5 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت دوم

ساعت 09:10 23 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 09:33 24 دقیقه

سلام آقا

ساعت 09:57 4 دقیقه

سوی حرم

ساعت 10:01 3 دقیقه

صحیفه سجادیه (دعای هفتم )

ساعت 10:04 12 دقیقه

معجزه کن ای آقا

ساعت 10:16 2 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام سوری

ساعت 10:18 15 دقیقه

ایران زیر سایه خورشید

ساعت 10:33 7 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 10:40 45 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 11:25 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 11:28 23 دقیقه

داستان مرد تاجر

ساعت 11:51 5 دقیقه

زیارت وارث - مهدی سماواتی

ساعت 11:56 15 دقیقه

کلیپ امام رئوف

ساعت 12:11 4 دقیقه

قرائت قرآن و اذان ظهر

ساعت 12:15 30 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 13:00 22 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 13:22 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام ماندگاری

ساعت 13:25 32 دقیقه

حضور مرقد امام رضا (ع) برکات زیادی دارد

ساعت 13:57 3 دقیقه

حدیث کساء - مهدی سماواتی

ساعت 14:00 45 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 14:45 5 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت دوم

ساعت 14:50 23 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 15:13 24 دقیقه

سلام آقا

ساعت 15:37 4 دقیقه

سوی حرم

ساعت 15:41 3 دقیقه

صحیفه سجادیه (دعای هفتم )

ساعت 15:44 12 دقیقه

معجزه کن ای آقا

ساعت 15:56 2 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام سوری

ساعت 15:58 15 دقیقه

ایران زیر سایه خورشید

ساعت 16:13 7 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 16:20 45 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 17:05 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 17:08 23 دقیقه

داستان مرد تاجر

ساعت 17:31 5 دقیقه

زیارت وارث - مهدی سماواتی

ساعت 17:36 15 دقیقه

کلیپ امام رئوف

ساعت 17:51 4 دقیقه

مستند گل های ظریح مطهر - قسمت دوم

ساعت 17:55 31 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 18:26 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 18:31 24 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 18:55 4 دقیقه

قرائت قرآن و اذان مغرب

ساعت 19:00 25 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha