پخش زنده حسینیه حرم از ساعت - 23:15 الی 00:30

روضه منوره

صحن گوهرشاد

صحن جمهوری اسلامی

صحن انقلاب اسلامی

صحن آزادی

صحن پیامبر اعظم

گنبد مطهر

یکشنبه, 16 مرداد 1401

سینه زنی و عزاداری - جواد قربانپور

ساعت 00:01 33 دقیقه

دکلمه خوانی

ساعت 00:35 14 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی(2)

ساعت 01:00 20 دقیقه

زیارت حضرت ابوالفضل(ع) - مهدی نیکبخت

ساعت 01:20 20 دقیقه

مداحی - امیر عارف

ساعت 01:40 25 دقیقه

مستند سوگواران وارثان نینوا

ساعت 02:05 30 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 02:35 45 دقیقه

زیارت وارث - مهدی سروری

ساعت 03:20 25 دقیقه

آداب عزاداری

ساعت 03:45 10 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:55 12 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 04:07 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 04:14 21 دقیقه

زیارت امین الله - احد سبزی

ساعت 04:35 20 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 04:55 35 دقیقه

مرثیه خوانی - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 05:30 10 دقیقه

ترتیل خوانی نیم جزء قرآن کریم

ساعت 05:40 35 دقیقه

منتخب تصاویر اماکن متبرکه

ساعت 06:15 50 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سوگواران وارثان نینوا

ساعت 07:20 30 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مرویان حسینی

ساعت 07:50 23 دقیقه

زیارت حضرت ابوالفضل(ع) - مهدی نیکبخت

ساعت 08:13 20 دقیقه

ویژه برنامه روز نهم محرم الحرام

ساعت 09:45 80 دقیقه

سخنرانی - آیت الله علم الهدی

ساعت 11:05 50 دقیقه

مرثیه خوانی - امیر عارف

ساعت 11:55 25 دقیقه

تفسیر قرآن - حجة الاسلام تولایی

ساعت 12:20 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:25 12 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:37 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 12:43 27 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 13:10 5 دقیقه

زیارت امین الله - محمد کریمی

ساعت 13:15 47 دقیقه

دکلمه خوانی - محمد مهدی رمضانی

ساعت 14:15 5 دقیقه

مرثیه خوانی و عزاداری - نوید اطاعتی

ساعت 14:20 10 دقیقه

آداب عزاداری

ساعت 14:30 10 دقیقه

مستند سوگواران وارثان نینوا

ساعت 14:40 30 دقیقه

زیارت عاشورا - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 15:03 60 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مرویان حسینی

ساعت 15:10 23 دقیقه

مرثیه خوانی - سعید قانع

ساعت 16:03 30 دقیقه

مستند محرم

ساعت 16:33 20 دقیقه

زیارت حضرت ابوالفضل(ع) - مهدی نیکبخت

ساعت 16:53 20 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام حسین زاده

ساعت 17:13 23 دقیقه

محرم

ساعت 17:36 6 دقیقه

مرثیه خوانی - امیر عارف

ساعت 17:42 6 دقیقه

مراسم ویژه روز نهم محرم الحرام

ساعت 17:48 107 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 19:35 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:40 11 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:51 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 19:57 28 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 20:25 5 دقیقه

زیارت امین الله - علی خوش چهره

ساعت 20:30 15 دقیقه

مراسم خطبه خوانی شب عاشورا

ساعت 20:45 75 دقیقه

مراسم ویژه شب دهم محرم الحرام

ساعت 22:00 75 دقیقه

حسینیه حرم

ساعت 23:15 75 دقیقه

حسینیه حرم

ساعت 00:00 30 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها