پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح) از ساعت - 03:30 الی 03:40

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن پیامبر اعظم (ص)

گنبد مطهر

چهارشنبه, 29 اردیبهشت 0

مستند سیاق

ساعت 00:00 55 دقیقه

کلیپ آیات ظهور(سوره هود)

ساعت 00:55 5 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام داوودی نژاد

ساعت 01:00 60 دقیقه

کلیپ سیره سیاسی

ساعت 02:00 5 دقیقه

دعای توسل - مهدی سماواتی

ساعت 02:05 37 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 02:42 5 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 02:47 33 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 03:20 10 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:30 10 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 03:40 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 03:47 23 دقیقه

زیارت امین الله - علی فخار

ساعت 04:10 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام جمالی

ساعت 04:25 25 دقیقه

ترتیل خوانی نیم جزء از قرآن کریم

ساعت 04:50 30 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:20 105 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 07:20 35 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام موسوی بایگی

ساعت 11:25 20 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام دهشت

ساعت 11:45 30 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 12:15 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:20 8 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:28 6 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 12:34 26 دقیقه

زیارت امین الله - علیرضا نژاد حسین

ساعت 13:00 25 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 13:30 35 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام قنبریان

ساعت 18:55 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام سید آبادی

ساعت 19:10 30 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 19:40 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:45 9 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:54 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 20:01 29 دقیقه

زیارت امین الله - سید ناصر کهربایی

ساعت 20:30 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام واعظ شهیدی

ساعت 20:45 25 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - حجة الاسلام شجاع

ساعت 21:10 50 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها