پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح) از ساعت - 03:20 الی 03:33

روضه منوره

صحن گوهرشاد

صحن جمهوری اسلامی

صحن انقلاب اسلامی

صحن آزادی

صحن پیامبر اعظم

گنبد مطهر

چهارشنبه, 15 تیر 1401

نوای یاس

ساعت 00:00 5 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام طباطبایی

ساعت 00:05 30 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 00:35 35 دقیقه

مناجات خوانی - سعید حدادیان

ساعت 01:10 70 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام دهشت

ساعت 02:20 40 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 03:00 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام سوری

ساعت 03:05 15 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:20 13 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 03:33 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 03:40 20 دقیقه

زیارت امین الله - علی جمعه پور زاوه

ساعت 04:00 15 دقیقه

تفسیر قرآن - حجة الاسلام تولایی

ساعت 04:15 15 دقیقه

ترتیل خوانی نیم جزء از قرآن کریم

ساعت 04:30 30 دقیقه

منتخب تصاویر اماکن متبرکه

ساعت 05:00 125 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت اول

ساعت 07:20 40 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام واعظ موسوی

ساعت 08:00 30 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 09:25 45 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام نظافت

ساعت 10:10 31 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 10:41 24 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 11:05 10 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 11:15 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:25 11 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:36 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 12:43 27 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 13:10 5 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 13:30 10 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت اول

ساعت 13:40 40 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام واعظ موسوی

ساعت 14:20 30 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - رضا نبوی

ساعت 14:50 55 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 15:45 45 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام نظافت

ساعت 16:30 31 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 17:01 24 دقیقه

حدیث کساء - عباس حیدرزاده

ساعت 18:05 50 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 18:55 10 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 19:05 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 20:05 8 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 20:13 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 20:20 25 دقیقه

ترتیل نور

ساعت 20:45 5 دقیقه

مرثیه خوانی - سید مصطفی حسینی

ساعت 23:00 8 دقیقه

زیارت امام محمد باقر(ع)

ساعت 23:08 7 دقیقه

مداحی - هادی الهی

ساعت 23:15 8 دقیقه

شعرخوانی آئینی - علیرضا خاکساری

ساعت 23:23 9 دقیقه

زیارت ائمه بقیع - علیرضا نژادحسین

ساعت 23:32 24 دقیقه

تواشیح شهادت امام محمد باقر(ع)

ساعت 23:56 3 دقیقه

شعرخوانی آئینی - علیرضا خاکساری

ساعت 00:00 9 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها