پخش زنده قرائت قرآن و اذان مغرب - از ساعت 19:00 الی 19:25

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

شنبه, 16 فروردین 99

امروز

مستند سازندگی

ساعت 00:00 35 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی

ساعت 00:35 26 دقیقه

کلیپ امام رئوف

ساعت 01:01 4 دقیقه

زیارت آل یاسین - امیر عارف

ساعت 01:05 33 دقیقه

انوار رحمت (خمس)

ساعت 01:38 5 دقیقه

مستند پنجره ملکوت

ساعت 01:43 50 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 02:33 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 02:43 22 دقیقه

داستان مرد تاجر

ساعت 03:05 5 دقیقه

دعای عالیة المضامین - حسین دارابی

ساعت 03:10 32 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 03:42 3 دقیقه

مستند آستان عشق ( سحر خلوت )

ساعت 03:45 25 دقیقه

زیارت

ساعت 04:10 7 دقیقه

قرائت قرآن و اذان صبح

ساعت 04:30 25 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 07:20 32 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 07:52 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 07:55 22 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 08:17 5 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 08:22 42 دقیقه

آیات ظهور(سوره مائده)

ساعت 09:04 6 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 09:10 35 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 09:45 23 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 10:08 2 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 10:10 30 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 10:40 5 دقیقه

مستند میراث جاویدان ( موزه فرش )

ساعت 10:45 35 دقیقه

حرم بارانی

ساعت 11:20 2 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 11:22 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام طباطبایی

ساعت 11:25 28 دقیقه

دفاع از ولایت

ساعت 11:53 5 دقیقه

سوی حرم

ساعت 11:58 4 دقیقه

کبوتران حرم

ساعت 12:02 7 دقیقه

قرائت قرآن و اذان ظهر

ساعت 12:20 25 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 13:00 32 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 13:32 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 13:35 23 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 13:58 5 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 14:03 42 دقیقه

آیات ظهور(سوره مائده)

ساعت 14:45 6 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 14:51 35 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 15:26 23 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 15:49 2 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 15:51 29 دقیقه

نقاره زنی

ساعت 16:20 5 دقیقه

مستند میراث جاویدان ( موزه فرش )

ساعت 16:25 35 دقیقه

حرم بارانی

ساعت 17:00 2 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 17:02 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام طباطبایی

ساعت 17:05 28 دقیقه

دفاع از ولایت

ساعت 17:33 5 دقیقه

سوی حرم

ساعت 17:38 4 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت دوم

ساعت 17:42 26 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 18:08 16 دقیقه

سفره موسی ابن جعفر (ع)

ساعت 18:24 5 دقیقه

حرم مطهر در گذر زمان

ساعت 18:29 3 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 18:32 3 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 18:35 10 دقیقه

قرائت قرآن و اذان مغرب

ساعت 19:00 25 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha