پخش زنده منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی - از ساعت 05:55 الی 07:05

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

شنبه, 21 تیر 99

روزحمله به مسجد گوهرشاد بدستور رضاخان

امروز

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 00:00 35 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 00:35 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 00:40 25 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 01:05 3 دقیقه

زیارت آل یاسین - امیر عارف

ساعت 01:08 35 دقیقه

کلیپ سیره سیاسی

ساعت 01:43 5 دقیقه

مستند گل های ظریح مطهر - قسمت اول

ساعت 01:48 23 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:11 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 02:14 25 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 02:39 10 دقیقه

زیارت عاشورا - محسن فرهمند آزاد

ساعت 02:49 20 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 03:09 10 دقیقه

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:20 18 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 03:38 17 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 03:55 65 دقیقه

آیین نقاره نوازی قبل از طلوع آفتاب

ساعت 05:00 20 دقیقه

زیارت امین الله -امیر عارف

ساعت 05:20 35 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:55 70 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 07:20 32 دقیقه

حدیث زندگی - چهار حقی که باید رعایت شود

ساعت 07:52 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 07:59 30 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی به انسان محرم

ساعت 08:29 6 دقیقه

دعای عالیة المضامین - محمدرضا طاهری

ساعت 08:35 70 دقیقه

حضور مرقد امام رضا (ع) برکات زیادی دارد

ساعت 09:45 3 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 09:48 35 دقیقه

ذکر روز شنبه

ساعت 10:23 1 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 10:24 25 دقیقه

نماهنگ پنجره فولاد

ساعت 10:49 4 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 10:53 30 دقیقه

کبوتران حرم

ساعت 11:23 7 دقیقه

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:20 17 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:37 23 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 13:20 5 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت اول

ساعت 13:25 32 دقیقه

حدیث زندگی - چهار حقی که باید رعایت شود

ساعت 13:57 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 14:04 30 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی به انسان محرم

ساعت 14:34 6 دقیقه

دعای عالیة المضامین - محمدرضا طاهری

ساعت 14:40 70 دقیقه

حضور مرقد امام رضا (ع) برکات زیادی دارد

ساعت 15:50 3 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 15:53 35 دقیقه

ذکر روز شنبه

ساعت 16:28 1 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 16:29 25 دقیقه

نماهنگ پنجره فولاد

ساعت 16:54 4 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 16:58 30 دقیقه

کبوتران حرم

ساعت 17:28 7 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 17:35 35 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 18:10 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 18:15 30 دقیقه

پایتخت معنوی ایران

ساعت 18:45 5 دقیقه

کلیپ گنجینه احکام - هدیه

ساعت 18:50 9 دقیقه

قرائت قرآن (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 20:00 11 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 20:11 29 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha