پخش زنده ترتیل خوانی قرآن کریم از ساعت - 04:25 الی 05:25

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن پیامبر اعظم (ص)

گنبد مطهر

پنجشنبه, 27 خرداد 1400

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 00:00 45 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 00:45 3 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام منصوری

ساعت 00:48 48 دقیقه

حضورت را حس میکنم

ساعت 01:36 4 دقیقه

دعای امام رضا(ع)حجةالاسلام فیروزی نیا

ساعت 01:40 20 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 01:51 22 دقیقه

تمام اهل سماء تمام خلق زمین

ساعت 02:00 5 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 02:05 45 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 02:50 10 دقیقه

مدیحه سرایی - مهدی میرداماد

ساعت 03:00 15 دقیقه

قرائت قرآن کریم ( پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 03:15 10 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 03:25 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 03:32 18 دقیقه

زیارت امین الله - هاشم سالار حسینی

ساعت 03:50 15 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام فیض آبادی

ساعت 04:05 20 دقیقه

ترتیل خوانی قرآن کریم

ساعت 04:25 60 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:25 100 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 07:20 55 دقیقه

نماهنگ کبوترم هوایی شدم

ساعت 08:15 7 دقیقه

دین نشاط زندگی(2) - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 08:22 20 دقیقه

مروت و جوانمردی - ویژه دهه کرامت

ساعت 08:42 2 دقیقه

دعای کمیل - غلامرضازاده

ساعت 08:44 52 دقیقه

سرود سه زبانه - ویژه دهه کرامت

ساعت 09:36 5 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت دوم

ساعت 09:41 23 دقیقه

سر به بهشت - ویژه دهه کرامت

ساعت 10:04 11 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام رنجبر

ساعت 10:15 25 دقیقه

شعرخوانی صابر خراسانی ویژه دهه کرامت

ساعت 10:40 2 دقیقه

مولودی خوانی - ابراهیم قانع

ساعت 10:42 10 دقیقه

مستند موزه ها

ساعت 10:52 23 دقیقه

نماهنگ | آمدم ای شاه پناهم بده

ساعت 11:15 5 دقیقه

نفس بهار عبدالحسین مختاباد

ساعت 11:20 5 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام رنجبر

ساعت 11:25 20 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام حسینی قمی

ساعت 11:45 30 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 12:15 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم ( پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:20 12 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:32 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر

ساعت 12:39 21 دقیقه

زیارت امین الله - حمید اکبری

ساعت 13:00 26 دقیقه

حضورت را حس میکنم

ساعت 13:26 4 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 13:30 55 دقیقه

نماهنگ کبوترم هوایی شدم

ساعت 14:25 7 دقیقه

دین نشاط زندگی(2) - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 14:32 20 دقیقه

مروت و جوانمردی - ویژه دهه کرامت

ساعت 14:52 2 دقیقه

دعای کمیل - غلامرضازاده

ساعت 14:54 52 دقیقه

سرود سه زبانه - ویژه دهه کرامت

ساعت 15:46 5 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت دوم

ساعت 15:51 23 دقیقه

سر به بهشت - ویژه دهه کرامت

ساعت 16:14 11 دقیقه

دین نشاط زندگی(1) - حجةالاسلام آقاتهرانی

ساعت 16:25 27 دقیقه

شعرخوانی صابر خراسانی ویژه دهه کرامت

ساعت 16:52 2 دقیقه

مولودی خوانی - ابراهیم قانع

ساعت 16:54 10 دقیقه

نماهنگ | آمدم ای شاه پناهم بده

ساعت 17:04 5 دقیقه

مستند موزه ها

ساعت 17:09 24 دقیقه

حدیث زندگی - حسد، حرص و دروغ منشاء بسیاری از ناروایی‌های اجتماعی‌اند

ساعت 17:33 6 دقیقه

نفس بهار عبدالحسین مختاباد

ساعت 17:39 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام رنجبر

ساعت 17:44 25 دقیقه

زیارت علیرضا افتخاری

ساعت 18:09 6 دقیقه

گروه سرود - کریمان اهل بیت(ع)

ساعت 18:15 7 دقیقه

مدیحه سرایی - سید رضا نریمانی

ساعت 18:22 15 دقیقه

مستند همسفر

ساعت 18:37 22 دقیقه

قرائت قرآن کریم ( پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 20:00 12 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 20:12 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 20:19 26 دقیقه

نماهنگ کبوترم هوایی شدم

ساعت 22:36 4 دقیقه

دعای صباح - محمود شیرازی

ساعت 22:40 15 دقیقه

نوای یاس

ساعت 22:55 5 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 23:00 45 دقیقه

تمام اهل سماء تمام خلق زمین

ساعت 23:40 5 دقیقه

مدیحه سرایی - مهدی میرداماد

ساعت 23:45 15 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها