پخش زنده مدیحه خوانی - هادی الهی - از ساعت 11:20 الی 11:35

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

سه شنبه, 21 مرداد 99

امروز

مستند گل های ضریح مطهر - قسمت دوم

ساعت 00:00 31 دقیقه

حدیث زندگی - چهار ویژگی مؤمنین اهل بهشت

ساعت 00:31 6 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام رفیعی

ساعت 00:37 22 دقیقه

آیات ظهور(سوره نمل)

ساعت 00:59 5 دقیقه

حدیث کساء - مهدی سماواتی

ساعت 01:04 45 دقیقه

حرم مطهر در گذر زمان

ساعت 01:49 3 دقیقه

مستند دارالقرآن و حلقه های معرفت - قسمت دوم

ساعت 01:52 26 دقیقه

گنجینه احکام - تبعیت در نماز

ساعت 02:18 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 02:25 30 دقیقه

نماهنگ آثار خوش اخلاقی

ساعت 02:55 3 دقیقه

مناجات خوانی - علی ملائکه

ساعت 02:58 38 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 03:36 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام سوری

ساعت 03:41 15 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 03:56 3 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:00 12 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد

ساعت 04:12 18 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 04:30 80 دقیقه

زیارت امین الله - حجت ملائکه

ساعت 05:50 15 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 06:10 55 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 07:20 45 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 08:05 7 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 08:12 25 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 08:37 5 دقیقه

دعای توسل - مهدی سماواتی

ساعت 08:42 40 دقیقه

ملاقات آخر

ساعت 09:22 4 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 09:26 30 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی حق تصرف در اموال را ندارند

ساعت 09:56 8 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام حائری زاده(2)

ساعت 10:04 17 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

ساعت 10:21 4 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 10:25 30 دقیقه

از خدای متعال بخواهیم

ساعت 10:25 3 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 10:28 35 دقیقه

شما جوان‌های انقلاب

ساعت 11:03 4 دقیقه

مدیحه خوانی - هادی الهی

ساعت 11:20 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام سپهر

ساعت 11:35 25 دقیقه

دعای فرج - حسن زنگی آبادی

ساعت 12:00 3 دقیقه

مدیحه خوانی - سید مصطفی حسینی

ساعت 12:03 17 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام فیض آبادی

ساعت 12:20 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:25 11 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:36 29 دقیقه

قرائت زیارت - ابوطالب خالق پور

ساعت 13:05 20 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 13:25 45 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 14:10 7 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 14:17 25 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 14:42 5 دقیقه

دعای توسل - مهدی سماواتی

ساعت 14:47 40 دقیقه

ملاقات آخر

ساعت 15:27 4 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 15:31 30 دقیقه

گنجینه احکام - چه کسانی حق تصرف در اموال را ندارند

ساعت 16:01 8 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام حائری زاده(2)

ساعت 16:09 17 دقیقه

بیانات مقام معظم رهبری

ساعت 16:26 4 دقیقه

زیارت امین الله - رضا نبوی

ساعت 16:30 30 دقیقه

از خدای متعال بخواهیم

ساعت 17:00 3 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 17:03 35 دقیقه

شما جوان‌های انقلاب

ساعت 17:38 4 دقیقه

معرفی نورالهدی

ساعت 17:42 15 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 17:57 3 دقیقه

مدیحه خوانی - سید جعفر ماهرخسار

ساعت 18:30 15 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام دارینی

ساعت 18:45 20 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 19:05 25 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام مشیری

ساعت 19:30 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:35 11 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:46 34 دقیقه

زیارت امین الله - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 20:20 20 دقیقه

شعرخوانی - رضا رحیمی عنبران

ساعت 20:40 10 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام واعظ شهیدی

ساعت 20:50 30 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام راشد یزدی

ساعت 22:20 29 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 22:49 10 دقیقه

دعای توسل - علی فخار

ساعت 23:00 35 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 23:35 25 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha