پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح) - از ساعت 04:40 الی 04:52

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

شنبه, 08 آذر 99

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 00:45 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام طباطبایی

ساعت 00:55 33 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 01:28 3 دقیقه

مناجات خوانی - سعید حدادیان

ساعت 01:31 42 دقیقه

آیات ظهور(سوره قصص)

ساعت 02:13 5 دقیقه

مستند مهمانسرای حضرت رضا(ع)

ساعت 02:18 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:43 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام سوری

ساعت 02:46 12 دقیقه

حرم بارانی

ساعت 02:58 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 03:01 25 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 03:26 5 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 03:31 35 دقیقه

مشق نام او(به طاها به یاسین)

ساعت 04:06 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 04:10 30 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:40 12 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد

ساعت 04:52 23 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 07:20 45 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 08:05 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 08:15 30 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 08:45 10 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 08:55 45 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 09:40 10 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 09:50 55 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:05 14 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:19 31 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 12:40 45 دقیقه

حدیث زندگی - اهمیت عمل صالح

ساعت 13:25 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 13:35 30 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 14:05 10 دقیقه

دعای عالیة المضامین - مهدی میرداماد

ساعت 14:15 45 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 15:00 10 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 15:10 45 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 16:25 12 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 16:37 28 دقیقه