پخش زنده قرائت قرآن و اذان مغرب - از ساعت 19:00 الی 19:25

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

جمعه, 15 فروردین 99

امروز

مستند زائر رضا(ع) - قسمت اول

ساعت 00:00 37 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 00:37 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام میرباقری

ساعت 00:40 22 دقیقه

دعای کمیل - مهدی منصوری

ساعت 01:02 55 دقیقه

گنجینه احکام - رشوه

ساعت 01:57 8 دقیقه

مستند آستان عشق ( شام رابطه )

ساعت 02:05 25 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 02:30 32 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:32 3 دقیقه

دعای مکارم اخلاق

ساعت 02:35 24 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 02:59 8 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام حیدری کاشانی

ساعت 03:07 17 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 03:24 10 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 03:34 45 دقیقه

قرائت قرآن و اذان صبح

ساعت 04:30 25 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 07:20 30 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 07:50 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 07:55 25 دقیقه

نوای یاس

ساعت 08:20 5 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 08:25 40 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 09:05 7 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 09:12 45 دقیقه

کلیپ انوار رحمت (انفاق)

ساعت 09:57 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 10:02 23 دقیقه

امام رضا و معنای گسترش حقیقی اسلام

ساعت 10:25 5 دقیقه

دعای صباح - محمود شیرازی

ساعت 10:30 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مدنی

ساعت 10:45 15 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 11:00 45 دقیقه

عالم آل محمد (ص)

ساعت 11:45 4 دقیقه

حاجت

ساعت 11:49 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام رفیعی

ساعت 11:53 7 دقیقه

قرائت قرآن و اذان ظهر

ساعت 12:20 25 دقیقه

مستند سفره های بهشتی

ساعت 13:00 30 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 13:30 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 13:35 25 دقیقه

نوای یاس

ساعت 14:00 5 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 14:05 40 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 14:45 7 دقیقه

مستند السلطان

ساعت 14:52 45 دقیقه

کلیپ انوار رحمت (انفاق)

ساعت 15:37 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 15:42 23 دقیقه

امام رضا و معنای گسترش حقیقی اسلام

ساعت 16:05 5 دقیقه

دعای صباح - محمود شیرازی

ساعت 16:10 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مدنی

ساعت 16:25 15 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 16:40 45 دقیقه

عالم آل محمد (ص)

ساعت 17:25 4 دقیقه

حاجت

ساعت 17:29 4 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام واعظ موسوی

ساعت 17:33 35 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 18:08 2 دقیقه

صحیفه سجادیه (دعای هفتم )

ساعت 18:10 12 دقیقه

معجزه کن ای آقا

ساعت 18:22 2 دقیقه

مستند مهمانسرای حضرت رضا(ع)

ساعت 18:24 26 دقیقه

قرائت قرآن و اذان مغرب

ساعت 19:00 25 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha