پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب) - از ساعت 16:45 الی 17:01

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

یکشنبه, 04 آبان 99

شهادت امام حسن عسکری علیه السلام

امروز

مستند سیاق

ساعت 00:00 55 دقیقه

از خدای متعال بخواهیم

ساعت 00:55 2 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام فرحزاد

ساعت 00:57 25 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 01:22 23 دقیقه

مستند آستان عشق (سپیده وصل )

ساعت 01:45 25 دقیقه

انس با قرآن

ساعت 02:10 3 دقیقه

مناجات خوانی - حجت بحرالعلوم

ساعت 02:13 42 دقیقه

حدیث زندگی - پایه‌های اصلی شُکر

ساعت 02:55 8 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 03:03 45 دقیقه

قرائت قرآن(پیشخوانی اذان صبح) | احمدی

ساعت 04:14 9 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد

ساعت 04:23 22 دقیقه

زیارت امین الله | سید حسین میرنژاد | 4 آبان 99

ساعت 04:45 20 دقیقه

سخنرانی | حجت الاسلام راشد یزدی | 4 آبان ماه

ساعت 05:05 36 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:30 85 دقیقه

قرائت قرآن | قاری نوجوان احمدزاده

ساعت 06:55 7 دقیقه

سخنرانی | آیت الله صدیقی | 4 آبان ماه 99

ساعت 07:02 29 دقیقه

مداحی و عزاداری | امیر عارف | 4 آبان ماه 99

ساعت 07:31 30 دقیقه

مستند نیلی ترین رخسار

ساعت 07:50 45 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 08:35 5 دقیقه

سخنرانی - آیت الله صدیقی

ساعت 08:40 39 دقیقه

مرثیه سرائی - سید امیر احمد نیا

ساعت 09:19 21 دقیقه

حدیث زندگی - پیامبر اکرم(ص) از شش خصلت به خدا پناه میبرد

ساعت 09:40 7 دقیقه

انتظارات امام رضا(ع) از شیعیان

ساعت 09:47 2 دقیقه

قرائت قرآن | مسعود پنجه | 4 آبان ماه 99

ساعت 09:55 13 دقیقه

مداحی و عزاداری | محمد گلابگیر | 4 آبان ماه 99

ساعت 10:08 198 دقیقه

سخنرانی | آیت الله علم الهدی | 4 آبان ماه 99

ساعت 10:26 48 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:00 15 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:15 30 دقیقه

زیارت امین الله | علی خوش چهره | 4 آبان 99

ساعت 11:55 16 دقیقه

مستند نیلی ترین رخسار

ساعت 12:11 44 دقیقه

خدا کند به بیایی

ساعت 12:55 5 دقیقه

سخنرانی - آیت الله صدیقی

ساعت 13:00 39 دقیقه

مرثیه سرائی - سید امیر احمد نیا

ساعت 13:39 21 دقیقه

حدیث زندگی - پیامبر اکرم(ص) از شش خصلت به خدا پناه میبرد

ساعت 14:00 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام طباطبائی

ساعت 14:07 23 دقیقه

انتظارات امام رضا(ع) از شیعیان

ساعت 14:30 2 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 14:32 35 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 15:07 2 دقیقه

زیارت امین الله - جواد غفاریان

ساعت 15:09 27 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 15:36 7 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام مهدوی نیا

ساعت 15:43 21 دقیقه

مداحی - سید مصطفی حسینی

ساعت 16:04 15 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام سعیدی نجات

ساعت 16:20 20 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام مهریزیان

ساعت 16:40 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 16:45 16 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 17:01 34 دقیقه

مراسم شام شهادت امام حسن عسکری (ع)

ساعت 17:35 95 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 19:10 35 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام واعظ موسوی

ساعت 19:45 45 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 20:30 30 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - حسین پیرزاد

ساعت 21:00 60 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 22:00 35 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام طباطبائی

ساعت 22:35 24 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 22:59 2 دقیقه

مداحی - سید مصطفی حسینی

ساعت 23:01 15 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام خاتمی

ساعت 23:16 7 دقیقه

مستند بارگاه ملکوتی(درهای ملکوت)

ساعت 23:23 35 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 23:58 2 دقیقه

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه