پخش زنده بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی از ساعت - 18:00 الی 18:20

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن پیامبر اعظم (ص)

گنبد مطهر

جمعه, 03 اردیبهشت 0

وفات حضرت خدیجه (س)

مرثیه خوانی - کاظم ذوقیان

ساعت 00:00 14 دقیقه

ویژگی های حضرت خدیجه (س) | حجةالاسلام والمسلمین محسن قرائتی

ساعت 00:14 3 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 00:17 3 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 00:20 45 دقیقه

ذکر و مناجات ، دوم

ساعت 01:05 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام حیدری کاشانی

ساعت 01:08 25 دقیقه

آهنگ آفتاب

ساعت 01:33 10 دقیقه

مداحی - حمید اکبری

ساعت 01:43 34 دقیقه

دعای ماه مبارک رمضان

ساعت 02:17 2 دقیقه

مستند در این قطعه از بهشت

ساعت 02:19 35 دقیقه

فرازی از سخن - حجةالاسلام مومنی

ساعت 02:54 6 دقیقه

دعای هفتم صحیفه سجادیه

ساعت 03:00 10 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 03:10 5 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 03:15 13 دقیقه

مناجات خوانی - مهدی سروری

ساعت 03:28 22 دقیقه

دعای سحر - حجة الاسلام موسوی

ساعت 03:50 15 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:05 10 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 04:15 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت صبح

ساعت 04:22 18 دقیقه

زیارت امین الله - محمد عابدیها

ساعت 04:40 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 04:55 32 دقیقه

دعای ندبه - حجة الاسلام اسلامی فر

ساعت 05:27 78 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 06:45 20 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

دعای افتتاح - حجة الاسلام ایزدخواه

ساعت 07:20 30 دقیقه

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

ساعت 07:50 2 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 07:52 33 دقیقه

کلیپ دعای ماه مبارک رمضان

ساعت 08:25 1 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 08:26 30 دقیقه

احکام ماه رمضان - تزریق آمپول

ساعت 08:56 2 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 08:58 40 دقیقه

فرازی از سخن - حجةالاسلام شهاب

ساعت 09:38 5 دقیقه

مستند گنج نهان

ساعت 09:43 30 دقیقه

دعای هفتم صحیفه سجادیه

ساعت 10:13 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام ماندگاری

ساعت 10:23 30 دقیقه

وفات حضرت خدیجه(س)

ساعت 10:53 3 دقیقه

شعرخوانی - ابوالفضل مبارز

ساعت 10:56 28 دقیقه

روضه وفات حضرت خدیجه(س)

ساعت 11:24 3 دقیقه

هشتمین حجت

ساعت 11:27 10 دقیقه

ویژگی های حضرت خدیجه (س)

ساعت 11:37 3 دقیقه

فرازی از سخن - حجةالاسلام عالی

ساعت 11:40 4 دقیقه

مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه

ساعت 11:45 150 دقیقه

دعای روز دهم ماه مبارک رمضان

ساعت 14:15 2 دقیقه

مستند سازندگی

ساعت 14:17 33 دقیقه

احکام ماه رمضان - تزریق آمپول

ساعت 14:50 2 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام رجایی خراسانی

ساعت 14:52 26 دقیقه

کلیپ دعای ماه مبارک رمضان

ساعت 15:18 1 دقیقه

دعای افتتاح - حجة الاسلام ایزدخواه

ساعت 15:19 30 دقیقه

فرازی از سخن - حجةالاسلام شهاب

ساعت 15:49 5 دقیقه

مستند گنج نهان

ساعت 15:54 30 دقیقه

دعای هفتم صحیفه سجادیه

ساعت 16:24 10 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 16:34 30 دقیقه

مناجات ماه مبارک رمضان

ساعت 17:04 5 دقیقه

زیارت آل یاسین - مهدی رسولی

ساعت 17:09 40 دقیقه

ماه مبارک رمضان

ساعت 17:49 4 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 17:53 7 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی

ساعت 18:00 20 دقیقه

ادعیه ماه رمضان - مهدی نیکبخت

ساعت 18:20 30 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مقری

ساعت 18:50 25 دقیقه

معارف قرآنی

ساعت 19:15 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 19:20 11 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 19:31 7 دقیقه

اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء

ساعت 19:38 22 دقیقه

مناجات ماه مبارک رمضان

ساعت 20:00 5 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام رجایی خراسانی

ساعت 20:05 26 دقیقه

ماه مبارک رمضان

ساعت 20:31 4 دقیقه

مستند زائر رضا(ع) - قسمت اول

ساعت 20:35 37 دقیقه

احکام ماه رمضان - روزه مشاغل سخت

ساعت 21:12 3 دقیقه

قرائت قرآن کریم - علیرضا رضایی

ساعت 21:15 10 دقیقه

دعای افتتاح - حجة الاسلام بیاتی

ساعت 21:25 25 دقیقه

گفتگوی بهداشتی

ساعت 21:50 10 دقیقه

تفسیر قرآن - حجة الاسلام حسینی قمی

ساعت 22:00 30 دقیقه

مناجات خوانی و مداحی

ساعت 22:30 50 دقیقه

گنجینه احکام - حق الماره

ساعت 23:20 5 دقیقه

کلیپ یاد امام و شهدا

ساعت 23:25 4 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 23:29 7 دقیقه

کلیپ آیات ظهور(سوره هود)

ساعت 23:36 5 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 23:41 4 دقیقه

قرائت قرآن کریم - حمید شاکرنژاد

ساعت 23:45 15 دقیقه

مداحی و ذکر توسل - کاظم ذوقیان

ساعت 00:00 15 دقیقه

دلنوشته ها دلنوشته ها