پخش زنده اذان مغرب به افق مشهد مقدس - از ساعت 16:57 الی 17:35

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

پنجشنبه, 08 آبان 99

آغاز هفته وحدت

امروز

مستند السلطان

ساعت 00:00 45 دقیقه

مشهدالرضا

ساعت 00:45 8 دقیقه

پرسمان دینی - حجةالاسلام طباطبائی

ساعت 00:53 28 دقیقه

حدیث زندگی - امیرالمؤمنین(ع) فرمودند این ۵ کلمه را از من فرابگیرید

ساعت 01:21 6 دقیقه

زیارت جامعه کبیره - مهدی رسولی

ساعت 01:27 68 دقیقه

گنجینه احکام - پس دادن کالا

ساعت 02:35 5 دقیقه

مستند آستان عشق ( سحر خلوت )

ساعت 02:40 25 دقیقه

مراسم جاروکشی

ساعت 03:05 4 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام سید آبادی

ساعت 03:09 35 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 03:44 3 دقیقه

مدیحه خوانی - محمد گلابگیر

ساعت 03:47 16 دقیقه

در وصف خورشید

ساعت 04:03 4 دقیقه

آداب زیارت

ساعت 04:07 7 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:15 11 دقیقه

اذان و نماز صبح به افق مشهد

ساعت 04:26 24 دقیقه

زیارت امین الله - احسان تقوی

ساعت 04:58 17 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام مُقری

ساعت 05:15 41 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 05:56 69 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سیاق

ساعت 07:20 55 دقیقه

کلیپ یاد امام و شهدا

ساعت 08:15 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 08:20 30 دقیقه

ملاقات آخر

ساعت 08:50 4 دقیقه

دعای کمیل - محمدرضا طاهری

ساعت 08:54 54 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 09:48 2 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 09:50 22 دقیقه

زیارت عاشورا - محمد موحدی نیا

ساعت 10:12 26 دقیقه

صلوات خاصه حضرت امام رضا(ع)

ساعت 10:38 2 دقیقه

مدیحه خوانی - سید مصطفی حسینی

ساعت 10:45 15 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام یعقوبی

ساعت 11:00 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 11:05 10 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 11:15 30 دقیقه

زیارت امین الله - سید هاشم وفایی

ساعت 11:50 15 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام رضائی تهرانی

ساعت 12:05 26 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 12:25 40 دقیقه

کلیپ یاد امام و شهدا

ساعت 13:05 5 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام قرائتی

ساعت 13:10 30 دقیقه

ملاقات آخر

ساعت 13:40 4 دقیقه

دعای کمیل - محمدرضا طاهری

ساعت 13:44 54 دقیقه

صابرخراسانی وصف حضرت رضا(ع)

ساعت 14:38 2 دقیقه

مستند موزه ها(موزه فرش ، تمبر و سکه)

ساعت 14:40 25 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 15:05 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

ساعت 15:08 22 دقیقه

امام رضا و معنای گسترش حقیقی اسلام

ساعت 15:30 4 دقیقه

زیارت عاشورا - محمد موحدی نیا

ساعت 15:34 26 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 16:00 4 دقیقه

نماهنگ تا خراسان راهی نیست

ساعت 16:04 1 دقیقه

مقام صبر

ساعت 16:05 3 دقیقه

همیشه پیشرو

ساعت 16:08 7 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام سعیدی نجات

ساعت 16:15 25 دقیقه

معارف قرآنی - حجة الاسلام حسین زاده

ساعت 16:40 5 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 16:45 12 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 16:57 38 دقیقه

زیارت امین الله - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 17:30 20 دقیقه

سخنرانی - آیت الله عبدخدایی

ساعت 17:50 30 دقیقه

مدیحه خوانی - هادی الهی

ساعت 18:20 20 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 18:40 20 دقیقه

پرسمان دینی - حجة الاسلام راشد یزدی

ساعت 19:00 75 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 20:15 45 دقیقه

دعای کمیل - محمد جواد مشکی باف

ساعت 21:00 60 دقیقه

مستند موزه ها(موزه فرش ، تمبر و سکه)

ساعت 22:00 25 دقیقه

یا علی موسی الرضا(ع)

ساعت 22:25 3 دقیقه

منتخب سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی

ساعت 22:28 26 دقیقه

تفسیر قرآن

ساعت 22:54 3 دقیقه

دعای سمات - حجةالاسلام میرزا محمدی

ساعت 22:57 23 دقیقه

امام رضا و معنای گسترش حقیقی اسلام

ساعت 23:20 4 دقیقه

مستند آستان عشق (سپیده وصل )

ساعت 23:24 25 دقیقه

اینجا کسی هست

ساعت 23:49 4 دقیقه

مقام صبر

ساعت 23:53 3 دقیقه

چهل حدیث

ساعت 23:56 3 دقیقه

مستند آب آبی کاشی ستاره

ساعت 00:00 45 دقیقه