پخش زنده قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح) - از ساعت 04:40 الی 04:53

روضه منوره

صحن انقلاب اسلامی

صحن جمهوری اسلامی

صحن آزادی

صحن گوهرشاد

صحن جامع رضوی

گنبد مطهر

یکشنبه, 30 شهریور 99

روز گفتگوی تمدنها

امروز

مستند میراث جاویدان(معرفی آستان قدس رضوی)

ساعت 00:00 45 دقیقه

حدیث زندگی - اگر با تقوا باشید هیچ عمل خیری از شما کم نیست

ساعت 00:45 6 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام کازرونی

ساعت 00:51 33 دقیقه

شعرخوانی - بهزاد پورحاجیان

ساعت 01:24 4 دقیقه

عزاداری و سینه زنی - قانع، بحرالعلوم، احمدی

ساعت 01:28 35 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام دارینی

ساعت 02:03 18 دقیقه

زیارت عاشوراء - امیر عارف

ساعت 02:21 35 دقیقه

محرم

ساعت 02:56 7 دقیقه

مستند آستان عشق ( شام رابطه )

ساعت 03:03 25 دقیقه

لبیک یا حسین(ع)

ساعت 03:28 3 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام جمالی

ساعت 03:31 28 دقیقه

کلیپ یا اباالحسن

ساعت 03:59 5 دقیقه

مداحی و روضه خوانی - جواد غفاریان

ساعت 04:04 15 دقیقه

مرثیه خوانی - سید محمود صفاتی

ساعت 04:19 21 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان صبح)

ساعت 04:40 13 دقیقه

اذان صبح به افق مشهد مقدس

ساعت 04:53 22 دقیقه

زیارت عاشوراء - مصطفی قاآنی

ساعت 05:15 30 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام شرفی

ساعت 05:45 25 دقیقه

منتخب تصاویر صحن های حرم مطهر رضوی

ساعت 06:10 55 دقیقه

آیه های آسمانی

ساعت 07:05 5 دقیقه

قرائت دعای عهد

ساعت 07:10 10 دقیقه

مستند سوگواران وارثان نینوا

ساعت 07:20 30 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی

ساعت 07:50 7 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام شرفی

ساعت 07:57 32 دقیقه

قمر بنی هاشم(ع)

ساعت 08:29 5 دقیقه

زیارت عاشورا - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 08:34 28 دقیقه

گفتگوی امام با حضرت زینب(س)

ساعت 09:02 4 دقیقه

مرثیه خوانی و عزاداری - هادی الهی

ساعت 09:06 24 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرزانه

ساعت 09:30 33 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام دارینی

ساعت 10:03 15 دقیقه

زیارت وارث - سید حجت بحرالعلوم

ساعت 10:18 20 دقیقه

کربلا لازلت کرباوبلا

ساعت 10:38 11 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان ظهر)

ساعت 12:15 9 دقیقه

اذان ظهر به افق مشهد مقدس

ساعت 12:24 31 دقیقه

مستند سوگواران وارثان نینوا

ساعت 13:15 30 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام برسلانی

ساعت 13:45 7 دقیقه

سخنرانی - حجة الاسلام شرفی

ساعت 13:52 32 دقیقه

قمر بنی هاشم(ع)

ساعت 14:24 5 دقیقه

زیارت عاشورا - مرتضی اسلامی نژاد

ساعت 14:29 28 دقیقه

گفتگوی امام با حضرت زینب(س)

ساعت 14:57 4 دقیقه

مرثیه خوانی و عزاداری - هادی الهی

ساعت 15:01 24 دقیقه

سخنرانی - حجةالاسلام فرزانه

ساعت 15:25 33 دقیقه

بیان احکام - حجة الاسلام دارینی

ساعت 15:58 15 دقیقه

زیارت وارث - سید حجت بحرالعلوم

ساعت 16:13 20 دقیقه

انا مظلوم حسین (ع)

ساعت 16:33 15 دقیقه

قرائت قرآن کریم (پیشخوانی اذان مغرب)

ساعت 18:40 9 دقیقه

اذان مغرب به افق مشهد مقدس

ساعت 18:49 36 دقیقه

دلنوشته ها

ارسال دلنوشته برای حضرت

https://github.com/igoshev/laravel-captcha