«حاضران به غایبان برسانند»

مسابقه فرهنگی «حاضران به غایبان برسانند» ویژه دهه ولایت جایزه ویژه شامل : 8 کمک هزینه سفر به نجف اشرف، 8 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس 8 کمک هزینه سفر به قم و 8 کارت هدیه 110 هزار تومانی مهلت شرکت در مسابقه : 19 مردادماه https://tvapp.razavi.ir/ghadir/

ویدويو های مرتبط