مراسم ویژه ترتیل‌خوانی

پخش مراسم ویژه ترتیل قرآن کریم از تلویزیون اینترنتی رضوی صحن آزادی ................ یک‌ساعت بعد از اذان صبح رواق امام خمینی (ره) ............. ساعت 10:30 مسجد گوهرشاد ................... ساعت 16:30

ویدويو های مرتبط