محمود کریمی | حس وحال کفشدارها در نبود زائر | حرم مطهر رضوی

شعری زیبا از وصف حس وحال کفشدارها در نبود زائر بهشت آرزو کردن اینجا حرومه ، غبار پای زائرات آبرومه یه چند وقتیه خلوت کفشداری،یه چند وقتی بغض توی گلومِ پخش از تلویزیون اینترنتی رضوی