دعای افتتاح | علی ملائکه | 14 اردیبهشت

قرائت دعای افتتاح توسط آقای علی ملائکه به مدت 32 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی