مناجات خوانی | سماواتی | 15 اردیبهشت 99

مناجات خوانی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط آقای سماواتی بمدت 30 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی