مناجات خوانی | مهدی سروری | 16 اردیبهشت 99

مناجات خوانی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط آقای مهدی سروری به مدت 30 از تلویزیون اینترنتی رضوی