نماهنگ | به یاد همه

✋🏻 #نماهنگ به یاد همه 🎙با اجرای گروه همخوانی ولیعصر (عج) ❇️ برگرفته از مضامین دعای اللهم ادخل علی اهل القبور السرور