سخنرانی | حجة الاسلام پناهیان | 23 اردیبهشت 99

سخنرانی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط حجة الاسلام پناهیان به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی