کمک کردن به فقرا و مستمندان در شب قدر | حجةالاسلام والمسلمین محسن قرائتی

یکی از مهم ترین امور در شب قدر کمک به فقرا و مستمندان است. حجت الاسلام والمسلمین قرائتی توضیح می دهد.