مناجات خوانی | سعید حدادیان | 24 اردیبهشت 99

مناجات خوانی در شبهای ماه مبارک رمضان توسط آقای سعید حدادیان به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی