نماهنگ | امیر قلب من

نماهنگ امیر قلب من به مناسبت شهادت امام علی علیه السلام دلی با این عشق، نمی‌شه تلف منو راهی کن به صحن نجف ندارم ذکری ازین بهتر علی یا علی یا علی حیدر

نماهنگ ها پیشنهادی