گزیده سخنرانی | ماه رمضان ماه تسویه بدهکاری به خدا

گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین سوری با عنوان " ماه رمضان،ماه تسویۀ بدهکاری به خدا"