نماهنگ " امیر قلب من " به مناسبت شهادت امام علی علیه السلام

دلی با این عشق، نمی‌شه تلف منو راهی کن به صحن نجف... ندارم ذکری ازین بهتر علی یا علی یا علی حیدر