دعای جوشن کبیر | شب بیست و سوم ماه رمضان

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ( شب قدر سوم ) : قرائت دعای جوشن کبیر توسط حجةالاسلام مهدی شجاع و آقای مهدی نیکبخت