مداحی | ابراهیم قانع | ۲۸ اردیبهشت 99

مراسم احیاء شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان ( شب قدر سوم ) :به همراه مداحی توسط آقای ابراهیم قانع به مدت 20 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی