حرم خدا | حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان

گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان با عنوان "در حریم قلب کسی غیر از خدا را راه مده"