گفتی که پشیمونا رو دوست داری | مهدی سروری

ای خدای مهربون که یاد تو، همه جا برای من گره گشاست - مهدی سروری ای خدای مهربون که یاد تو ، همه جا برای من گره گشاست کاری کن که از گناه خسته بشم، تو دلم عشق علی مرتضاست مناجات خوانی حاج مهدی سروری