پشت در این خانه | امیر عارف

پشت در این خانه، کارم شده شب گردی مناجات خوانی آقای امیر عارف در حرم مطهر امام رضا علیه السلام