شعرخوانی ویژه عید فطر - صابر خراسانی

شعرخوانی ویژه عید فطر با نوای آقای صابر خراسانی به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی