سخنرانی - حجةالاسلام میرباقری

سخنرانی با موضوع دستاوردهای ماه مبارک رمضان توسط حجةالاسلام میرباقری به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی