گناه متقین | سید جعفر طباطبایی

گزیده سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر طباطبائی با عنوان " آیا افراد با تقوا هیچ گناه نمی کنند؟ "