منتخب سخنرانی - حجةالاسلام پناهیان

منتخب سخنرانی با موضوع ولایت و امامت توسط حجةالاسلام پناهیان به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی

ویدئوهای پیشنهادی