نماهنگ | چه شبها که دلتنگ یک حسرتم...

چه شبها که دلتنگ یک حسرتم می خوام کربلا باز بشه قسمتم ان شاء الله باز امسال می شوم عازم - فقط هستم حرم لازم نماهنگ چه شبها که دلتنگ یک حسرتم...