سخنرانی | حجة الاسلام محمد حسین رجایی | 11 خرداد 99

سخنرانی با موضوع زیارت امامان معصوم علیهم السلام در فرق اسلامی و مذاهب دیگر توسط حجة الاسلام محمد حسین رجائی خراسانی 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی