مرثیه سرائی | هادی الهی | 11 خرداد 99

مرثیه سرائی "ویژه سالروز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام به دست فرقه ضاله وهابیت" توسط آقای هادی الهی به مدت 18 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی