زیارت مختصر امام رضا علیه الاسلام | صادق آهنگران | 11 خرداد 99

قرائت زیارت مختصر حضرت امام رضا علیه السلام و زیارت وداع همراه با مداحی توسط آقای صادق آهنگران به مدت 31 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی