سخنرانی | حجة الاسلام حیدری کاشانی | 11 خرداد 99

سخنرانی با موضوع مهاجرت از معصیت به وسیله زیارت و شفاعت توسط حجة الاسلام دکتر محمد باقر حیدری کاشانی به مدت 40 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی