زیارت مختصر امام رضا (ع) | کاظم ذوقیان | 14 خرداد 99

قرائت زیارت مختصر امام رضا علیه الاسلام و مداحی توسط آقای کاظم ذوقیان به مدت 15 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی