سخنرانی | حجةالاسلام رفیعی | 14 خرداد 99

سخنرانی با موضوع سیره و مبانی قرآنی امام خمینی(ره) توسط حجةالاسلام رفیعی به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی