محفل انس با قرآن | 14 خرداد 99

محفل انس با قرآن کریم در رواق امام خمینی (ره) با قرائت قاریان ممتاز بین المللی