مناجات خوانی | سعید حدادیان | 16 خرداد 99

مناجات خوانی توسط حاج سعید حدادیان به مدت 42 دقیقه پخش از تلویزیون اینترنتی رضوی