قرائت دعا | مهدی نیکبخت | 16 خرداد 99

قرائت دعای امام رضا علیه السلام در حق امام زمان علیه السلام به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی