سخنرانی | حجة الاسلام حسینی | 24 اردیبهشت 1401

سخنرانی با موضوع «اهمیت وحدت کلمه و زیان اختلاف در نهج البلاغه» توسط حجةالاسلام سید مرتضی حسینی ساعت 18:43 به مدت 29 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) از کانال مراسم حرم مطهر رضوی

سخنرانی با موضوع «اهمیت وحدت کلمه و زیان اختلاف در نهج البلاغه» توسط حجةالاسلام سید مرتضی حسینی ساعت 18:43 به مدت 29 دقیقه در رواق امام خمینی(ره) از کانال مراسم حرم مطهر رضوی