مداحی | حاج ابراهیم قانع | 21 خرداد 99

مدیحه سرائی و روضه خوانی توسط آقای ابراهیم قانع در رواق امام خمینی (ره)