نماهنگ | گوهر والا | حنیف طاهری

نماهنگ "گوهر والا " با صدای حنیف طاهری تهیه شده در گروه فضای مجازی حرم مطهر رضوی