🎥 نماهنگ | از کریمان |🎙مهدی رسولی

🎥#نماهنگ|🎙مهدی رسولی من فقط یک نوکرم کار خودم را می‌کنم #دهه_کرامت نزدیک است...