علت بیماری ها و بلاهای جدید | حجةالاسلام حیدری کاشانی

گزیده سخنرانی حجةالاسلام والمسلمین محمدباقر حیدری کاشانی با عنوان " علت بیماری ها و بلاهای جدید در حدیث امام رضا(ع) "