سخنرانی | حجة الاسلام سید محمد جعفر طباطبائی | 27 خرداد 99

سخنرانی با موضوع الگوپذیری از حضرت امام صادق علیه السلام توسط حجة الاسلام سید محمد جعفر طباطبائی به مدت 37 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی