ولایتمداری و دیانت ، حافظ اسلام و انقلاب | سخنران حجة الاسلام علیرضا پناهیان | 29 خرداد 99

سخنرانی با موضوع ولایتمداری و دیانت ، حافظ اسلام و انقلاب توسط حجة الاسلام علیرضا پناهیان به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی