سخنرانی | حجة الاسلام پناهیان | 30 خرداد 99

سخنرانی با موضوع تقرب به خداوند توسط حجة الاسلام علیرضا پناهیان به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی