قرائت دعا | حجة الاسلام حمیدی | 30 خرداد 99

قرائت دعای امام رضاعلیه الاسلام در حق امام زمان علیه السلام توسط حجة الاسلام حمیدی به مدت 22 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی