قرائت دعای حضرت امام رضا برای امام زمان | آقای حسین دارابی | 1 تیرماه

قرائت دعای حضرت امام رضا علیه السلام برای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف توسط آقای حسین دارابی به مدت 35 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی