زیارت امین الله | مداح مهدی نیکبخت | 13 بهمن 98

قرائت زیارت امین الله و مداحی توسط آقای مهدی نیکبخت بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از رواق امام خمینی(ره)