نماهنگ | کبوتر دلم پر میزنه

🎥#نماهنگ|🎙 گروه سرود محمد رسول الله(ص) کبوتر دلم داره تو آسمون پر میزنه گاهی به مشهد میپره گاهی به قم سر میزنه ✨✨به مناسبت آغاز #دهه_کرامت