مراسم حرم | زیارت امین الله آقای جواد قربانپور | 13 بهمن 1398

قرائت زیارت امین الله همراه با مداحی توسط آقای جواد قربانپور