مراسم حرم | پرسمان دینی - حجة الاسلام ابوی سانی | 13 بهمن 1398

پرسمان دینی - سخنرانی گفتگو محور با موضوع فجر بیداری توسط حجة الاسلام محمد ابوی سانی ساعت 19:30 از رواق امام خمینی (ره)