سخنرانی | حجة الاسلام پناهیان | 9 تیر 99

مراسم وداع با پیکر شهید نسیم افغانی با سخنرانی حجة الاسلام علیرضا پناهیان به مدت 25 دقیقه از تلویزیون اینترنتی رضوی